Learn about Voice Recording

  1. Penempatan Mikrofon untuk Pengisi Suara : Apa yang harus anda ketahui

    Penempatan Mikrofon untuk Pengisi Suara : Apa yang harus anda ketahui

    Tutorial Beginner

    Semuanya jatuh pada tempatnya ketika anda mendapatkan suara yang bagus pada sumbernya. Kesetaraan menjadi pilihan dan bukan keharusan. Anda tidak lagi harus...