Advertisement
  1. Music & Audio
  2. Audio Production

Како да Креирате Вокална Мелодија во Ableton

Scroll to top
Read Time: 1 min

Macedonian (Македонски јазик) translation by Marija Cvetanoska (you can also view the original English article)

Вокалните мелодии имаат стекнато голема популарност и сега се главен тренд во електронските музички продукции.

Овие мелодични и органски звучни вокални рифови може да се слушнат пред и во центарот на денешните продукции и често пати се главниот дел од песната, што ги прави од суштинско значење за продуцентите да научат како да ги создадат овие вокални рифови.

Во оваа снимка ќе ви покажам како да креирате и обработувате вокални мелодии.

СнимкаAdvertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Music & Audio tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.